Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Tilitervo Oy, Y-tunnus 2344942-5
Nummikatu 18-20 E 3, 90100 Oulu

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jaana Tervo, jaana.tervo@tilitervo.fi, puh. 010 5244 101

Rekisterin nimi

Tilitervo Oy:n asiakas- ja markkinointirekiseri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin pääasialliset tiedot:

  • Yrityksen nimi
  • Yrityksen y-tunnus
  • Yrityksen yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite sekä puhelinnumero
  • Yrityksen osoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallisena tietolähteen toimii asiakas itse. Tietoja voidaan päivittä myös viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tiedot ovat Tilitervo Oy:n työntekijöiden käytössä. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille paiton lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisteröityneen asiakastiedot hävitetään asiakkaan pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, sopimuksellinen asia tai palveluntuottaminen asiakkaalle estä tietojen poistamista.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat asiakastiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat rekisterin asiakastietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.